10-09-2018

ClickAd Interactive, Fabryka Komunikacji Społecznej oraz Personal PR będą promować Fundusze Europejskie w województwie pomorskim.

W drodze przetargu, województwo pomorskie wybrało ClickAd Interactive, Fabrykę Komunikacji Społecznej oraz Personal PR do obsługi kampanii informacyjno-promocyjnej Funduszy Europejskich w 2018 roku. Głównym celem jest poinformowanie mieszkańców województwa pomorskiego o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich oraz wzrost akceptacji mieszkańców dla realizowanych działań rozwojowych. Kampania potrwa od 10 września do 10 grudnia 2018 r. Budżet, którym dysponują agencje to ponad 864 tys. zł brutto.

Do zadań ClickAd Interactive, Fabryki Komunikacji Społecznej i Personal PR należy wykonanie i przeprowadzenie koncepcji kreatywnej kampanii informacyjno-promocyjnej Funduszy Europejskich w 2018 roku w województwie pomorskim. Kampania ma prezentować efekty wykorzystania Funduszy Europejskich w województwie.

Władze województwa pomorskiego, po przeprowadzonej kampanii, oczekują wzrostu świadomości mieszkańców na temat: zachodzących zmian w ich życiu, wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez fundusze, efektów wdrażania funduszy w najbliższym otoczeniu oraz różnorodności obszarów wspieranych z funduszy. Do zamierzonych rezultatów należy również wzrost znajomości celów, obszarów lub działań, na które przeznaczane są fundusze w województwie pomorskim oraz wzrost liczby użytkowników strony dedykowanej Regionalnemu Programowi Województwa Pomorskiego.

– Zależy nam, aby mieszkańcy naszego województwa byli świadomi, jak wiele udogodnień, z których obecnie korzystają, powstało z wykorzystaniem środków europejskich. Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje obecnie największy w historii naszego regionu program inwestycyjny. To kilka tysięcy projektów o łącznej wartości 8,3 mld złotych. Zmiany, które zaszły w przeciągu ostatnich kilku lat widoczne są realnie w każdym, najmniejszym nawet, zakątku naszego województwa i mają ogromny wpływ na komfort życia mieszkańców – mówi Michał Piotrowski, Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego.

Kampania ma przedstawiać wpływ realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich na życie mieszkańców z perspektywy lokalnej, podkreślającej indywidualne doświadczenia. Przekaz ma wskazywać na konsekwentne działania, które poprawiają jakość życia, dają poczucie bezpieczeństwa, harmonii i szczęścia. Fundusze Europejskie mają być przedstawione jako pozytywny czynnik, który zmienił życie pojedynczego człowieka, a dzięki temu wpłynął na jego otoczenie.

– Cieszymy się, że będziemy mogli zaangażować się w promocję Funduszy Europejskich w województwie pomorskim. Wpływ funduszy na życie mieszkańców Pomorza jest ogromny, niestety nieuświadomiony. Wierzymy, że połączenie działań online i offline z wykorzystaniem angażujących treści pozwoli nam do nich dotrzeć – mówi Ewa Wituszyńska, Dyrektor Zarządzająca ClickAd Interactive.

Do zadań ClickAd Interactive należy przygotowanie kampanii banerowej w internecie oraz kampanii reklamowej w serwisach o tematyce finansowej, biznesowej i gospodarczej. Fabryka Komunikacji Społecznej przygotuje 5 spotów filmowych, których bohaterami będą prawdziwi beneficjenci Funduszy Europejskich. Po stronie ClickAd Interactive będzie ich emisja na Youtubie oraz na Facebooku. Fabryka Komunikacji Społecznej zajmie się również przygotowaniem spotów radiowych, stanowiących uzupełnienie filmów.

Kampania przewiduje również przygotowanie magazynu dystrybuowanego na terenie województwa pomorskiego. Magazyny będą dostępne w miejscach publicznych oraz dostarczane do gospodarstw domowych na terenach wiejskich województwa pomorskiego. W Serwisie Regionalnego Województwa Pomorskiego będzie dostępna wersja online magazynu. Za przygotowanie treści odpowiedzialna jest agencja Personal PR, która przeprowadzi także konkurs fotograficzny na Facebooku oraz konkurs dla czytelników magazynu.

Wiadomości:

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/clickad-interactive-fabryka-komunikacji-spolecznej-i-personal-pr-wypromuja-fundusze-europejskie-w-wojewodztwie-pomorskim