18-01-2019

ClickAd Interactive w rankingu najcenniejszych firm w Polsce.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował wyniki finansowe 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, wyłaniając 5558 firm z wartością rynkową przekraczającą 10 mln zł. Wśród wyróżnionych firm znalazł się ClickAd Interactive, zdobywając tytuł Brylantu Polskiej Gospodarki 2018.

Według autorów rankingu wartość rynkowa ClickAd Interactive w marcu 2017 r. wyniosła 12 mln zł, a średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 r. to 4,6%.

Metodologia obliczania wartości rynkowej przedsiębiorstw stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu polega na wykorzystaniu wskaźników C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.