07-02-2019

ClickAd Interactive wygrał obsługę mediową PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. Poprowadzi kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd”

ClickAd Interactive wygrał obsługę mediową PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. Poprowadzi kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w drodze przetargu wybrały ClickAd Interactive do obsługi mediowej kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”. Głównym celem jest podniesienie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Planowane są działania outdoorowe, indoorowe oraz w telewizji, radiu, prasie, internecie i kinie. Budżet, którym dysponuje agencja to 9 225 000 zł brutto. Umowa została zawarta na 12 miesięcy.

Kampania, przygotowywana przez ClickAd Interactive, ma na celu podniesienie świadomości o zagrożeniach wynikających z nierozważnego zachowania na przejazdach i terenach kolejowych, poprzez zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. PLK zależy na zmniejszeniu liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych. Celem jest również kształtowanie zachowań i utrwalanie społecznie pożądanych postaw. Kampania z założenia ma dotrzeć do jak największej grupy społeczeństwa.

Zadaniem ClickAd Interactive jest kompleksowe przygotowanie, realizacja oraz obsługa ogólnopolskiej kampanii mediowej. Planowane są działania outdoor, indoor oraz w telewizji, radiu, prasie, internecie i kinie.

– Realizacja kampanii mediowej projektu „Bezpieczny przejazd” to dla nas ogromny zaszczyt oraz duże wyzwanie. Temat jest bardzo ważny, dlatego dodatkowo jesteśmy dumni, że możemy brać czynny udział w podniesieniu świadomości społeczeństwa w tak istotniej kwestii. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone przez nas działania pozwolą osiągnąć wszystkie zamierzone cele – mówi Artur Janik, Chief Business Development Officer Grupy ClickAd.

W ramach kampanii zostanie przygotowany spot reklamowy emitowany w telewizji, serwisach internetowych oraz telewizji na życzenie (VoD). Planowane jest także lokowanie idei w programie śniadaniowym, serialu lub programie telewizyjnym. W radiu emitowane będą cykle reportaży promujące „Bezpieczny przejazd”. Agencja przygotuje również reklamę natywną w ogólnopolskim serwisie internetowym.

Grupą docelową są wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, kobiety i mężczyźni, w wieku 16+, mieszkańcy zarówno małych i dużych miast, jak i wsi. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcą, aby kampania dotarła do jak największej grupy społeczeństwa.