31-08-2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości promuje konferencje edukacyjne przy wsparciu agencji ClickAd Interactive.

Do końca listopada potrwa promocja konferencji edukacyjnych organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zlecenie o wartości ponad 650 tys. zł zdobyła agencja ClickAd Interactive należąca do grupy ClickaAd S.A. Działania będą prowadzone w prasie, radiu oraz w Internecie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to agencja rządowa zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.

Agencja Clickad Interactive przy współpracy z PARP zajmie się planowaniem i zakupem czasu reklamowego w rozgłośniach radiowych oraz powierzchni reklamowej w prasie i w Internecie. Działania mają za zadanie promocję rekrutacji na konferencje edukacyjne oraz samych konferencji.

 

Wiadomości:

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/clickad-interactive-zdobyla-zlecenie-parp-na-650-tys-zl