Contact

e-mail: kontakt@clickad-interactive.pl
tel: +48 22 26 10 300

ClickAd Interactive
ul. Wiertnicza 89
02-952 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych
ochronadanych@clickad-interactive.pl

Administratorem danych osobowych jest Clickad Interactive Sp. Zo.o.. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 481119, o numerze NIP: 5272702552, o numerze REGON: 146922433, adres e-mail: recepcja@clickad.pl